Thứ hai, 08/07/2024 19:21:35 (UTC+7) 3,465,767,790,754

Cách ứng xử của người Phật tử trước pháp nạn truyền thông 2024

Thích Như Dũng

Là Phật tử, quý vị phải giữ vững niềm tin nhân quả. Phải một mực trung kiên, hộ trì Tam Bảo, vì sự tồn vong của chánh pháp. Phải học và tu, nếm được pháp lạc, đầy đủ chánh kiến để trở thành người Phật tử chân chính. Phải đem ánh sáng trí tuệ đó, lan tỏa trong gia đình và xã hội. Phải nuôi dưỡng con mình trở thành người Phật tử thuần thành. Đó là trách nhiệm hộ pháp của người con Phật.

Cách ứng xử của người Phật tử trước pháp nạn truyền thông 2024

1. Không tin vào những clip cắt ghép, những thông tin chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội.

2. Không chạy theo hiện tượng sư giả trái với giới luật Phật giáo được thổi phồng trên mạng xã hội.

3. Không chia sẻ các thông tin trái chiều nhằm triệt tiêu niềm tin của tín đồ Phật giáo và hủy báng Tam Bảo.

4. Không im lặng trước những thông tin không đúng sự thật và tà kiến.

5. Không mất niềm tin nơi Phật, Pháp, Tăng và tịnh giới dù dư luận đang xuyên tạc Phật giáo.

6. Không bỏ chùa, mà trái lại tích cực tới lui, tham dự các khóa tu, để duy trì nguồn lực Phật tử. Cũng như vì bảo vệ sự an toàn của Tăng Ni.

7. Không hủy báng Tam Bảo vì chạy theo dư luận, vẫn phụng sự, cúng dường hộ trì Tam Bảo để tích phước.

8. Không vạch lỗi, nói xấu Tăng Ni vì đã có Tăng đoàn xử lý.

9. Không chạy theo sự dắt mũi truyền thông của ngoại đạo, phải thấu rõ dụng ý bất chánh của họ.

10. Không dốt nát kinh điển, để bị người khác cải đạo, lôi kéo tạo ác nghiệp phỉ báng Tam Bảo.

Là Phật tử, quý vị phải giữ vững niềm tin nhân quả. Phải một mực trung kiên, hộ trì Tam Bảo, vì sự tồn vong của chánh pháp. Phải học và tu, nếm được pháp lạc, đầy đủ chánh kiến để trở thành người Phật tử chân chính. Phải đem ánh sáng trí tuệ đó, lan tỏa trong gia đình và xã hội. Phải nuôi dưỡng con mình trở thành người Phật tử thuần thành. Đó là trách nhiệm hộ pháp của người con Phật.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

XEM NHIỀU

23/07/2024 14:50:13

LỜI CÁO LỖI

Ban Quản trị website Phật giáo & Doanh nhân xin cáo lỗi với toàn thể đại chúng, đặc biệt là giới nhân sĩ trí thức và hành giả Minh Tuệ cùng gia đình ông. Về việc bài đăng “Lời cảnh báo cho hành giả Minh Tuệ” của tác giả Phương Chứng (Đặng...
21/07/2024 01:57:41

Đức Pháp chủ, chư tôn đức các Ban Viện TƯ, BTS các tỉnh thành, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành viếng lễ tang HT. Thích Huệ Trí

Trước Giác linh đường, Đức Pháp chủ, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thắp hương cầu nguyện Giác linh Hoà thượng Thích Huệ Trí cao đăng Phật quốc và hữu nhiễu kim quan tưởng niệm công đức của Hòa thượng đã một đời phụng sự cho đạo...