Chìa khóa hạnh phúc ll Ni sư Liễu Pháp

25/06/2024 10:37:19

GẮN KẾT TÌNH HUYNH ĐỆ

Pháp thoại: Chìa khóa hạnh phúc

☆ Chia sẻ: Ni sư Liễu Pháp

☆ Địa điểm: Muju-Hàn Quốc

☆ Thời gian: Tháng 6.2022

Video mới

Quả báo đáng sợ của thị phi

25/06/2024 10:29:25
Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Đều trọn thành Phật đạo.

Biết là khó nhưng rồi cũng ổn thôi – Thầy Thích Pháp Hòa

25/06/2024 10:24:37
Tu Viện Trúc Lâm là cơ sở đầu tiên của Viện Phật Học được thành lập tại thành phố Edmonton vào tháng 6 năm 1989. Sinh hoạt của Tu Viện hầu hết là các chương trình tu học theo truyền thống Phật Giáo Việt Nam. Vì cơ sở này là văn phòng chính của...