Thứ hai, 17/06/2024 05:28:52 (UTC+7) 73

Chữ “hiếu” Trong Đạo Phật

admin

Ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ nặng sâu, vô cùng khó trả. Là người Phật tử, ngoài việc sống một đời hiền thiện thì nên phát tâm báo ân bằng cách giúp cha mẹ hiểu sâu nhân quả, phát khởi thiện tâm, gieo tạo phước lành. Được như vậy thì mới thật sự là một người con hiếu đạo.

Chữ “hiếu” Trong Đạo Phật

Ca sĩ Phật tử Lưu Minh Tuấn

Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm và Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy: “Những ai đền ơn cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng dâng cúng với của cải vật chất tiền bạc thì không bao giờ đủ để đáp đền ơn cha mẹ. Nhưng này các Tỳ -kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin Tam bảo thì khuyến khích cho có lòng tin Tam bảo, đối với cha mẹ sống tà giới, thì khuyến khích vào chánh giới, đối với cha mẹ sinh khởi tham, thì khuyến khích bố thí, đối với cha mẹ tà kiến thì khuyến khích vào chánh kiến. Cho đến như vậy, này các Tỳ Kheo, mới đáp đền ơn đủ cho mẹ và cha”. Như vậy, hiếu thảo trong đạo Phật không chỉ đơn thuần là đáp ứng đủ đầy về vật chất cho cha mẹ. Mà chữ “hiếu” chỉ trọn vẹn khi con cái biết hướng cha mẹ đến đời sống đạo đức và trí tuệ. Mục đích chân chính của kiếp nhân sinh vốn không chỉ dừng lại ở chuyện cơm áo gạo tiền mà còn phải quan tâm chú trọng đến phương diện tinh thần. Việc báo hiếu đơn thuần bằng vật chất chỉ có giá trị giới hạn, nhưng nếu một người có thể giúp cha mẹ hiểu được Phật Pháp, bỏ ác, hành thiện, gieo mầm nhân duyên tu tập thì đó mới được coi là “trọn vẹn chữ hiếu”. Khi xưa, Đức Phật vì nhận thấy cuộc sống trần thế vô thường, mọi sinh mệnh đều phải chịu chi phối của quy luật sinh lão bệnh tử nên đã cương quyết từ bỏ đời sống vương giả để đi tìm cho mình, cho vua cha và nhân loại con đường chấm dứt khổ đau, đạt được hạnh phúc chân chính. Sau khi tìm ra con đường giải thoát, Người đã quay về quê hương hóa độ cho vua cha trước lúc lâm chung giúp cho nhà vua hiểu được thiện pháp, phát tâm bồ đề. Có thể thấy, chính bản thân Đức Phật là một tấm gương chí hiếu chí kính đối với đấng sinh thành. Sự báo hiếu ấy cũng chính là hiếu đạo mà người học Phật nên phát tâm noi theo và thực hành. Ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ nặng sâu, vô cùng khó trả. Là người Phật tử, ngoài việc sống một đời hiền thiện thì nên phát tâm báo ân bằng cách giúp cha mẹ hiểu sâu nhân quả, phát khởi thiện tâm, gieo tạo phước lành. Được như vậy thì mới thật sự là một người con hiếu đạo.

XEM NHIỀU

23/07/2024 14:50:13

LỜI CÁO LỖI

Ban Quản trị website Phật giáo & Doanh nhân xin cáo lỗi với toàn thể đại chúng, đặc biệt là giới nhân sĩ trí thức và hành giả Minh Tuệ cùng gia đình ông. Về việc bài đăng “Lời cảnh báo cho hành giả Minh Tuệ” của tác giả Phương Chứng (Đặng...
21/07/2024 01:57:41

Đức Pháp chủ, chư tôn đức các Ban Viện TƯ, BTS các tỉnh thành, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành viếng lễ tang HT. Thích Huệ Trí

Trước Giác linh đường, Đức Pháp chủ, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thắp hương cầu nguyện Giác linh Hoà thượng Thích Huệ Trí cao đăng Phật quốc và hữu nhiễu kim quan tưởng niệm công đức của Hòa thượng đã một đời phụng sự cho đạo...