Di sản cổ vật

Gốm sứ men ngọc Long Tuyền và tác phẩm Quan Âm cầm gậy Như ý

16/07/2024 08:45:43
Vào thời nhà Nguyên, thế kỷ XIII - XIV, đạo Phật vẫn là một tôn giáo quan trọng trong đời sống xã hội đương thời. Các tác phẩm nghệ thuật cũng lấy đề tài Phật giáo làm đối tượng trong sáng tác. Ở đó, gốm sứ là một loại hình quan trọng bậc nhất.