Thứ ba, 18/06/2024 00:18:39 (UTC+7) 34,657,949

Nền tảng của doanh nhân

Quảng Tánh/ Phật Giáo và Doanh Nhân

Doanh nhân, thương gia hay người buôn bán nói chung là một phần quan trọng của xã hội. Từ xa xưa, nhân loại đã kinh nghiệm “phi thương bất phú”, nghĩa là không kinh doanh buôn bán thì khó mà giàu mạnh. Tuy nhiên, để gặt hái thành công, làm giàu một cách chính đáng và bền vững, theo tuệ giác của Thế Tôn, một doanh nhân cần hội đủ ba yếu tố nền tảng: “Có mắt, khéo phấn đấu, và xây dựng được cơ bản”.

Nền tảng của doanh nhân

“Một thời, Thế Tôn trú tại Bāranāsi, chỗ Vườn Nai, gọi các Tỷ kheo: – Thành tựu với ba chi phần, này các Tỷ kheo, người buôn bán không bao lâu đạt được về tài sản lớn mạnh và rộng lớn. Thế nào là ba? – Ở đây, này các Tỷ kheo, người buôn bán có mắt, khéo phấn đấu và xây dựng được cơ bản.

– Thế nào là người buôn bán có mắt? Ở đây, này các Tỷ kheo, người thương gia biết các thương phẩm. Vật này mua như vậy, bán như vậy, sẽ đưa lại tiền lời như vậy.

– Thế nào là người buôn bán khéo phấn đấu? Ở đây, này các Tỷ kheo, người thương gia khéo léo mua và bán các thương phẩm.

– Và thế nào là người thương gia xây dựng được cơ bản? Ở đây, này các Tỷ kheo, người buôn bán được các gia chủ hay con các gia chủ, được các nhà giàu, có tiền bạc lớn, có tài sản lớn biết đến như sau: Người buôn bán này là người có mắt, khéo phấn đấu, có đủ sức cấp dưỡng vợ con, và thường trả tiền lời cho chúng ta. Chúng ta trao hàng hóa cho người này: Này bạn thương gia, hãy lấy tiền này, xây dựng tài sản để nuôi dưỡng vợ con và thường thường trả tiền lời cho chúng tôi. Như vậy, này các Tỷ kheo, là người buôn bán xây dựng được cơ bản.

– Thành tựu với ba chi phần này, này các Tỷ kheo, người buôn bán không bao lâu đạt đến tài sản lớn mạnh và rộng lớn”. (Kinh Tăng Chi Bộ I, chương 3, phẩm Người đóng xe, phần Người buôn bán [trích], VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.207)

Vẫn biết, cấu trúc xã hội và kinh tế thời Thế Tôn (Ấn Độ cổ đại) khá sơ khai so với thời đại chúng ta. Tuy vậy, những chuẩn mực về nghiệp vụ và đạo đức của một doanh nhân đã được Thế Tôn thiết lập đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Trước hết, một doanh nhân cần “có mắt”. Có mắt đây là nghiệp vụ kinh doanh, sự bén nhạy, biết rõ các đặc điểm hàng hóa, nhu cầu thị trường và hiệu quả kinh tế của các thương vụ. Không chỉ trao đổi hoặc buôn bán, doanh nhân còn chủ động hoặc liên kết sản xuất nhằm cung cấp sản phẩm đúng thời điểm cho thị trường. Nắm được nhu cầu thị trường, cung cấp đầy đủ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ… tương ứng là “có mắt”, nền tảng đầu tiên và thiết yếu của doanh nhân thành công.

Kế đến, một doanh nhân cần “khéo phấn đấu”, kinh văn giải thích là khéo léo mua và bán các thương phẩm. Thiết nghĩ, khéo léo mua bán không đơn thuần là mua đáy bán đỉnh. Ở đây còn có nghĩa cần khéo léo trong mọi ứng xử sao cho công việc kinh doanh được êm xuôi, thuận lợi nhất.

Sau cùng, doanh nhân muốn thành công cần phải “xây dựng được cơ bản”. Nền tảng của doanh nhân, theo quan điểm của Đức Phật là phải thành tựu chữ tín. Trong kinh doanh buôn bán làm ăn, chữ tín phải được đặt lên hàng đầu. Ngày xưa, chữ tín của doanh nhân được xây dựng nên nền tảng kinh doanh thành công, có trách nhiệm với gia đình, tử tế với đối tác, mang lợi ích cho bạn hàng. Ngày nay chữ tín có nghĩa rộng hơn, bao gồm uy tín doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, trách nhiệm của nhà sản xuất đối với người tiêu dùng, luôn đảm bảo mục tiêu lợi ích song phương.

Theo kinh nghiệm của Thế Tôn, những doanh nhân nào “thành tựu với ba chi phần này, không bao lâu sẽ đạt đến tài sản lớn mạnh và rộng lớn”. Và đây chính là tiêu chí cơ bản cho những doanh nhân Phật tử áp dụng để kinh doanh buôn bán thành công, lợi mình và lợi người

XEM NHIỀU

23/07/2024 14:50:13

LỜI CÁO LỖI

Ban Quản trị website Phật giáo & Doanh nhân xin cáo lỗi với toàn thể đại chúng, đặc biệt là giới nhân sĩ trí thức và hành giả Minh Tuệ cùng gia đình ông. Về việc bài đăng “Lời cảnh báo cho hành giả Minh Tuệ” của tác giả Phương Chứng (Đặng...
21/07/2024 01:57:41

Đức Pháp chủ, chư tôn đức các Ban Viện TƯ, BTS các tỉnh thành, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành viếng lễ tang HT. Thích Huệ Trí

Trước Giác linh đường, Đức Pháp chủ, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thắp hương cầu nguyện Giác linh Hoà thượng Thích Huệ Trí cao đăng Phật quốc và hữu nhiễu kim quan tưởng niệm công đức của Hòa thượng đã một đời phụng sự cho đạo...