Phật giáo và người trẻ

Bình yên là khi ta không còn cố chấp!

15/07/2024 00:14:06
Cuộc sống đừng quá tính toán cho riêng mình, biết nhường một chút, biết vị tha một chút, biết quan tâm người khác một chút, biết lắng nghe thấu hiểu một chút, biết đắc nhân tâm một chút, ta sẽ có an bình và hạnh phúc hơn.