Phỏng vấn

Phỏng vấn là định dạng thể hiện kiểu tạp chí với đồ hoạ đẹp, lan tỏa giá trị nhân văn của Phật giáo.

“ Hoa hồng vàng” Nữ doanh nhân Phật tử người Việt tại Lào

17/07/2024 08:47:17
Là một Phật tử thuận thành, bà thường xuyên tham gia vào các hoạt động từ thiện và hỗ trợ cộng đồng nông dân trồng cà phê, giúp cải thiện đời sống ...