244856377_10220647241193731_2625641899726568372_n

Chay mặn tùy tâm

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhận được những câu hỏi lẫn thắc mắc, đại loại như: ‘Đức Phật có ăn mặn không?, ‘Đức Phật ăn mặn sao […]