Tâm linh mầu nhiệm

Cách buông thư gương mặt đơn giản nhất là mỉm một nụ cười

18/04/2024 08:13:35
Khi ta hiểu ra rằng tướng cũng sinh ra tâm thì ta phải thường xuyên quay về nhìn lại cái tướng của ta. Ta nhìn lại tướng ta trong lúc ngồi, trong lúc ăn, trong lúc đi, trong lúc đứng, và ngay cả trong lúc nói. Và làm sao để trong khi đi, đứng, nằm,