Thầy Minh Niệm | Thư giãn, chậm lại và nhìn sâu trong từng giây phút | Trúc Lâm Tuệ Đức – 09.11.2019

25/06/2024 10:46:29

Chúng con kính mời quý đại chúng cùng lắng nghe bài pháp thoại mới nhất với chủ đề “Thư giãn, chậm lại và nhìn sâu trong từng giây phút” do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 09.11.2019.

Video mới

Chìa khóa hạnh phúc ll Ni sư Liễu Pháp

25/06/2024 10:37:19
GẮN KẾT TÌNH HUYNH ĐỆ Pháp thoại: Chìa khóa hạnh phúc ☆ Chia sẻ: Ni sư Liễu Pháp ☆ Địa điểm: Muju-Hàn Quốc ☆ Thời gian: Tháng 6.2022

Quả báo đáng sợ của thị phi

25/06/2024 10:29:25
Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Đều trọn thành Phật đạo.

Biết là khó nhưng rồi cũng ổn thôi – Thầy Thích Pháp Hòa

25/06/2024 10:24:37
Tu Viện Trúc Lâm là cơ sở đầu tiên của Viện Phật Học được thành lập tại thành phố Edmonton vào tháng 6 năm 1989. Sinh hoạt của Tu Viện hầu hết là các chương trình tu học theo truyền thống Phật Giáo Việt Nam. Vì cơ sở này là văn phòng chính của...