hang-bao-khan-nguyen-1

Bồ Đề và những lời khấn nguyện

Khi mà chúng con bắt đầu công việc pháp phục này, Hoa Hằng Bảo được cơ duyên mỗi ngày học pháp, nói pháp, và ghi lại lời pháp rồi chia sẻ với những đạo hữu cùng nguyện thực hành chánh niệm.

Hoa Hằng Bảo được gửi gắm thân tâm trí vào những pháp phục Hoa Hằng Bảo với tất cả An Yên đến với các đạo hữu khắp nơi. Ngoài ra Hoa Hằng Bảo còn vinh dự được đồng hành về Túi Đãi, Pháp Y, Pháp Cụ, Thiết Kế các văn hóa phẩm Phật Giáo … cho các chùa trong và ngoài nước.

hang-bao-khan-nguyen-9

Vì thế nào Hoa Vô Ưu hay mọi người thường gọi thân thương là Hoa Hằng Bảo lại có thêm 14 chấm tròn bao quanh…

hang-bao-khan-nguyen-16

Hoa Hằng Bảo trân quý 14 năng lực vô úy của Đức Bồ tát Quán Thế Âm

Thí Vô Úy Giả là một trong những Thánh hiệu của Đức Bồ tát Quán Thế Âm.

hang-bao-khan-nguyen-4

Vô úy có nghĩa là không sợ, thí vô úy giả là người hiến tặng năng lực không sợ hãi. Không run sợ, hết lo lắng là niềm an vui, hạnh phúc nhất trên đời, và người có năng lực giúp chúng ta an ổn, bất động trước mọi biến động của cuộc sống.

hang-bao-khan-nguyen-10

Ý thức được phước duyên thù thắng của mỗi người con Phật, Hoa Hằng Bảo chúng con nhỏ bé mang theo một giấc mơ lớn, được gói gém từ rất nhiều sự trợ duyên từ những đạo hữu khắp nơi quy tụ về cùng với những lời khấn nguyện cho chúng con tinh tấn trên con đương tu học và phụng sự.

hang-bao-khan-nguyen-6

Hoa Hằng Bảo chúng con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và đạo hữu với tất cả lòng biết ơn.

Thế Tôn thường mặt thương xót và bảo hộ cho chúng con có đầy đủ sức khỏe, niềm tin vững chãi để chúng con tiếp tục trên con đường mà chúng con đang đi, đó là con đường của lan tỏa an yên, chuyển hóa khổ đau, mang lại hạnh phúc cho mình cho người.

hang-bao-khan-nguyen-8

Chúng con xin nguyện làm người con tiếp nối của Thế Tôn, mang chánh pháp cho mọi người, mọi loài mà chúng con có cơ duyên được gặp.

Nguyện theo hơi thở

Nở nụ cười tươi

Nguyện học nhìn cuộc đời

Bằng con mắt quán chiếu.

hang-bao-khan-nguyen-5

hang-bao-khan-nguyen-7

hang-bao-khan-nguyen-2    hang-bao-khan-nguyen-11

hang-bao-khan-nguyen-12

hang-bao-khan-nguyen-17

hang-bao-khan-nguyen-18

hang-bao-khan-nguyen-3

hang-bao-khan-nguyen-15

hang-bao-khan-nguyen-13

hang-bao-khan-nguyen-14