avt

Đồng Nai: Lễ Khánh tuế Đại lão Hoà thượng Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam tổ chức Online – Trực tuyến

Sáng nay, ngày 24/8/2021 (17/7 Âm lịch) tại Thiền viện Thường Chiếu, tỉnh Đồng Nai, trang trọng tổ chức Lễ Khánh tuế Đại lão HT. Thiền sư Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ GHPGVN, Tông chủ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam. Mặc dù, trước bối cảnh giãn cách vì dịch bệnh, buổi lễ vẫn được diễn ra theo hình thức Online qua Zoom với sự tham dự của đông đảo Tăng Ni,  Phật tử trong và ngoài nước.

 Theo truyền thống Tông môn, hàng năm vào ngày 17/7 âm lịch, là ngày Tăng, Ni và Phật tử Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam do Hoà thượng Thích Thanh Từ sáng lập, đều vân tập về Tổ đình Thường Chiếu vừa để đảnh lễ Khánh tuế Hoà thượng Tông chủ, mừng thầy thêm tuổi Đạo. Đồng thời, đại diện các Thiền Viện cùng báo cáo về hoạt động An cư trong ba tháng Hạ. Do bối cảnh dịch bệnh, nên Lễ Khánh tuế năm nay được tổ chức qua Zoom.

1
Chư Tăng, Ni Thiền viện Trúc lâm Chánh Thiện dự Lễ Khánh tuế Hoà thượng Trúc Lâm qua Zoom
2
Chư Tăng, Ni Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc HN trang nghiêm Chánh điện tham dự lễ qua Zoom

3

4

5
. Chư Tăng nội viện Tổ đình Thường Chiếu dự lễ Khánh Tuế Hoà thượng Trúc Lâm

Tham dự buổi lễ, đại diện các Thiền viện phía Bắc như: Thiền Viện Sùng Phúc, Trúc Lâm Tây Thiên, Trúc Lâm Tuệ Đức…; đại diện khu vực miền Trung có Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã; khu vực Miền Đông có Thiền viện Thường Chiếu, Viên Chiếu, Linh Chiếu, Trí Đức, Chánh Thiện, Thanh Nguyên…; Khu vực Tây Nguyên có Trúc Lâm Đà Lạt; Khu vực miền Tây có Trúc Lâm Chánh Giác; ở nước ngoài có các Thiền viện Đại Đăng; Thiền viện Diệu Nhân; Thiền viện …v.v

.6.

Trước bậc Ân sư tôn kính, Hoà thượng Thích Nhật Quang, Trưởng ban Quản trị Thiền Phái đã xúc động dâng lời tác bạch và thay mặt môn đồ tứ chúng thuộc Thiền phái đảnh lễ Khánh tuế Hoà thượng Ân sư. Tiếp đến, Hoà Thượng xin phép đọc lại lời giáo huấn của Hoà thượng Tông chủ sau mỗi mùa An cư Kiết Hạ, để sách tấn hàng đệ tử không ngừng tinh tấn tu tập, đạt đến quả vị Bồ đề.

7
Hoà thượng Thích Kiến Nguyệt rót trà bánh cúng dường Khánh tuế Hoà thượng Ân sư và dâng lời tác bạch

Đại diện Tăng Ni, Phật tử khu vực phía Bắc, HT. Thích Kiến Nguyệt đã thay hàng môn đồ, Phật tử dâng trà và bánh cúng dường mừng Khánh tuế Tôn sư tròn 98 tuổi đời, 68 tuổi Hạ. Hoà thượng xúc động khi chia sẻ về những tháng ngày được phò tá bên Thầy, chăm lo Phật sự.

8
Tiếp đến, Đại diện cho Tăng chúng Thiền viện Thường chiếu, TT. Thích Phổ Hoá đã báo cáo về hoạt động tu học tại Thiền viện và sinh hoạt tu học tại Trường Thiền

Theo báo cáo của Thượng toạ Phó Trụ trì Thiền viện, đều đặn hằng năm thiền viện Thường chiếu tổ chức An cư Kiết hạ cho khoảng 1.200 vị. Riêng số lượng Tăng sinh đang theo học tại Trường Thiền là 450 vị, các Thiền sinh khoá 1 hiện nay đã hoàn thành các khoá thi và chuẩn bị khai giảng cho khoá mới.

.9.

Đại diện Tăng, Ni và Phật tử miền Trung, TT. Thích Tâm Hạnh Phó Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam cũng dâng lời Khánh Tuế và báo cáo tình hình tu học của Tăng, Ni tại Thiền viện trong ba tháng An Cư Kiết Hạ. Thượng toạ cũng thay lời đại chúng phát nguyện thêm nỗ lực tu học, để nối tiếp con đường mà Hoà thượng Ân sư khai sáng.

10
Đại diện Ni chúng Thiền phái Trúc Lâm, Ni trưởng Như Tịnh, Trụ trì Thiền viện Linh Chiếu đã xúc động khi được đảnh lễ Tôn sư qua hình ảnh.

Thay mặt Ni chúng các viện, Ni trưởng dâng lời tâm nguyện, “Nguyện không ngừng tinh tấn tu học theo lời chỉ dạy của bậc Ân sư, cầu nguyện Chư Phật gia hộ để Sư ông luôn khoẻ mạnh làm bóng cây đại thụ cho hàng đệ tử thêm vững lòng tu tập”. Ni trưởng cũng báo cáo về tình hình Tu học của Ni chúng các viện Linh Chiếu, Viên Chiếu, Trí Đức Ni… trong bối cảnh dịch bệnh và Hoà thượng Trưởng ban cũng tạo mọi điều kiện cho chúng Ni được tu học thuận lợi.

11
Kết thúc buổi lễ Hoà thượng Trưởng Ban Quản trị Thiền phái thay mặt môn đồ tứ chúng đọc 12 lời phát nguyện của Thiền Tông Trúc Lâm Việt Nam dâng lên Ân sư với lòng thành kính.

Hoà thượng cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho Thiền Sư Tông chủ được khoẻ mạnh, cát tường, là cội tùng vững chãi cho hàng đệ tử tựa nương. Đồng thời cầu nguyện cho dịch bệnh sớm được tiêu tan, chúng sanh bớt khổ, đất nước thanh bình.

Được biết, Thiền sư Thích Thanh Từ là người khai sáng lại dòng Thiền trúc Lâm Việt Nam do sơ tổ Thiền phái Trúc Lâm là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập sau hơn 700 năm đã bị rơi vào quên lãng. Hiện nay, Thiền phái Trúc Lâm có hơn 120 Thiền viện lớn nhỏ, trong và ngoài nước, có hơn 3.000 Tăng, Ni tu học theo Pháp môn Thiền và hơn 100.000 Phật tử Quy y.

.12

13

14
Chư Ni thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni, thành tâm hướng vọng đảnh Lễ hoà thượng Tôn sư
a5fb98d75396a5c8fc8748
Chúng Tiểu nội viện tại La Vân Tuệ Uyển

a4841f5e981f6e41370e14

b60fb2cd358cc3d29a9d19

19.

BVH Thiền Phái Trúc Lâm – Nguồn PSO