Bài học từ gian khó | Diễn đọc: Bảo Linh | Trần Ngọc San I Hồ Tiến Đạt I Hồng Ánh

08/06/2024 22:48:13

Chúng con kính mời Quý vị cùng lắng nghe bài thơ “Đời là hành trình” của Thầy Minh Niệm, trích từ số 18 từ chuỗi radio “Chỉ tình thương ở lại” qua phần diễn đọc của Diễn viên Hồng Ánh tại đường dẫn sau:
Kính chúc Quý đại chúng nhiều tình yêu với cuộc sống.

Video mới

Mindful Parenting #01 | Làm cha mẹ đâu dễ | Thầy Minh Niệm

08/06/2024 22:56:43
THÔNG BÁO Phát sóng tập 01 trong chuỗi Mindful Parenting với chủ đề “Làm cha mẹ đâu dễ” của Vietsucess với sự góp mặt của Thầy Minh Niệm __________ Kính thưa Đại chúng! Tình thương yêu vô điều kiện của cha mẹ chính là nguồn năng lượng...