Phật Giáo và Doanh Nhân giới thiệu định dạng VODCAST (Video Podcast). Chúng tôi truyền cảm hứng cho các buổi trò chuyện về những gì xảy ra ở hiện tại và tương lai. Các sản phẩm xây dựng theo phong cách đặc trưng với người dẫn dắt câu chuyện, khách mời đặc biệt và bối cảnh buổi quay được dàn dựng công phu.

Câu chuyện văn hóa doanh nghiệp: Ông Lê Bá Thông

03/06/2024 15:43:33