Di sản kiến trúc

Đặc sắc di tích, kiến trúc nghệ thuật chùa Bút Tháp

01/06/2024 14:56:46
(BTV) Chùa Bút Tháp còn có tên gọi khác là “chùa Ninh Phúc, Ninh Phúc tự, Ninh Phúc thiền tự, chùa Thiếu Lâm”. Nay thuộc thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành. Năm 2013, chùa Bút Tháp đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.