Văn hoá doanh nghiệp

Sơn tăng và sơn tự

29/04/2024 06:29:32
Tôi kể lại một phần hồi ức của tôi về một nhân cách đặc biệt, một gương sống, một hạnh tu đáng lưu tâm, và về một cảnh chùa nên ghé. Mọi chi tiết đều là chuyện thật.