Triết lý kinh doanh

Lời Phật dạy trong kinh doanh

11/06/2024 15:13:18
Kinh doanh là việc đã có tự ngàn xưa- Cũng tự ngàn xưa, Đức Phật đã có những lời dạy thấu đáo về đạo đức trong kinh doanh. Những lời Phật dạy trong kinh doanh có thể được ứng dụng trong xã hội ngày nay không, hiểu và thực hành lời Phật dạy thế nào cho đúng?