HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

CHỨNG MINH

HT. TS. Thích Tâm Đức
TT. TS. Thích Phước Đạt

Cố vấn

TT. TS. Thích Thiện Xuân
TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Lê Bá Thông
Đặng Trọng Ngôn
Ngọc Yến
Tuấn Hà
NTK. THS. Lê Sĩ Hoàng

Chủ biên

ĐĐ. Thích Quảng Tú

Ban biên tập

TS. Đoàn Thị Hoà
(Trưởng ban)
TT. TS. Thích An Nhiên
(Phó ban)
ĐĐ. Thích Đạo Pháp
(Phó ban)
THS. Trần Thị Thuý Hà
Nhà báo Mộc Miên
Nhà thơ Lương Đình Khoa

Trị sự

TS. Nguyễn Gia Thọ
Huỳnh Anh Tuấn

Ban đối ngoại

TS. Nguyễn Thuỳ Linh
(Trưởng ban)
LS. TS. Nguyễn Thành Luân
(Phó ban)
THS. Mai Thuyết Giao
Vũ Thị Xuân Quý
Mai Đình Kiêm
Sương Mai
Khánh Ly
Vũ Thị Mai
TS. Phạm Thị Hằng
Vũ Diệu Thuý