Thẻ ghi lưu trữ: chùa việt

Khôi phục ngôi chùa còn lưu chuông vàng từ thời vua Tự Đức

Chùa Việt Nam trong nước 28/04/2024 16:46:23