Thẻ ghi lưu trữ: dục vọng

Làm thế nào để kiềm chế ham muốn dục vọng?

Phỏng vấn 28/04/2024 16:01:01

Làm thế nào để kiềm chế ham muốn dục vọng?

Phỏng vấn 28-04-2024 16:01:01

Con chưa lập gia đình và là một Phật tử khá thuần hành. Tuy nhiên, con thấy vô cùng xấu hổ không hiểu tại sao dục vọng của con rất lớn đôi khi tưởng như không thể kiểm soát được mình.
28 lượt xem 0 Bình luận