Thẻ ghi lưu trữ: hiểu về cội nguồn

Là con của đức Phật

Di sản văn hoá 30/04/2024 00:29:13

Là con của đức Phật

Di sản văn hoá 30-04-2024 00:29:13

Đã xưng là Phật tử phải học theo hạnh của Phật. Phải luôn quán đến sự vô thường. Mới đó mà đã trôi qua một năm, thời gian mau chóng, thân người cũng theo đó mà biến đổi. Phải lo tu ngay từ bây giờ, thời gian không hẹn, không chờ đến già.
25 lượt xem 0 Bình luận

Những điều nên biết khi muốn hoá giải oan gia

Ứng dụng 29/04/2024 06:56:38