Thẻ ghi lưu trữ: hòa thượng danh nhuôn

Hòa thượng Danh Nhuôn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang viên tịch

Tin Phật Sự 28/04/2024 16:34:42

Hòa thượng Danh Nhuôn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang viên tịch

Tin Phật Sự 28-04-2024 16:34:42

Ngày 28/4/2024, Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhuôn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang viên tịch.
21 lượt xem 0 Bình luận