Thẻ ghi lưu trữ: lời phật dạy

Làm thế nào để kiềm chế ham muốn dục vọng?

Điểm nhìn 28/04/2024 16:01:01

Làm thế nào để kiềm chế ham muốn dục vọng?

Điểm nhìn 28-04-2024 16:01:01

Con chưa lập gia đình và là một Phật tử khá thuần hành. Tuy nhiên, con thấy vô cùng xấu hổ không hiểu tại sao dục vọng của con rất lớn đôi khi tưởng như không thể kiểm soát được mình.
31 lượt xem 0 Bình luận

Tâm tham ái dục vọng là một dòng chảy miên man vô tận

Nếp Sống Đạo 28/04/2024 15:59:16

Tâm tham ái dục vọng là một dòng chảy miên man vô tận

Nếp Sống Đạo 28-04-2024 15:59:16

Khi Phật còn tại thế, nhiều vị tỳ kheo đã chứng quả A La Hán nhờ quán về đề mục, “thân này gồm có 32 phần thể trược trong cơ thể”. Nhờ quán như vậy, nên ta bớt tham đắm vào sắc thân ô uế; do đó, ta không si mê, dính mắc, tham đắm vào ái dục.
27 lượt xem 0 Bình luận

Thế Tôn “chẳng nói tới người này”

Hỏi đáp kiến thức Phật giáo 28/04/2024 08:21:38