Thẻ ghi lưu trữ: phat giao và cuộc sống

Hai nguyên tắc làm vơi đi phiền não

Di sản văn hoá 28/04/2024 21:39:17

Hai nguyên tắc làm vơi đi phiền não

Di sản văn hoá 28-04-2024 21:39:17

Trên thế gian này chỉ có lòng từ bi mới có khả năng làm vơi đi những nỗi khổ niềm đau. Các bạn nhất định phải hỷ xả, cần phải mở lòng khoan thứ, bao dung, thương yêu mọi người, mọi chúng sanh. Thương yêu và tha thứ mọi người, bạn sẽ sống những ngày rất hạnh phúc.
21 lượt xem 0 Bình luận