Thẻ ghi lưu trữ: Phật pháp ứng dụng

QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO VỀ KINH DOANH

Triết lý kinh doanh 02/06/2024 04:36:03

QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO VỀ KINH DOANH

Triết lý kinh doanh 02-06-2024 04:36:03

Phật dạy nếu một người có năng lực làm giàu nhờ công sức và trí tuệ của chính mình, và biết sử dụng của cải vật chất đó làm lợi mình lợi người thì rất tốt. Còn cái giàu do lừa dối để lợi mình hại người thì không được.
757485807 lượt xem 0 Bình luận