Thẻ ghi lưu trữ: tham ái

Thế Tôn “chẳng nói tới người này”

Hỏi đáp kiến thức Phật giáo 28/04/2024 08:21:38