Thẻ ghi lưu trữ: ứng dụng

Doanh nhân thiền tập cùng Ni sư Thích nữ Huệ Dâng

Story 28/04/2024 16:42:09

Doanh nhân thiền tập cùng Ni sư Thích nữ Huệ Dâng

Story 28-04-2024 16:42:09

Trong không gian xanh mát, an lành của Siramarg garden (TP.Thủ Đức), vị Ni sư Phó Phân ban Ni giới Trung ương kiêm Trưởng Tiểu ban Hướng dẫn Phật tử thuộc Phân ban Ni giới Trung ương hướng dẫn hàng chục doanh nhân tập thiền.
15 lượt xem 0 Bình luận