Thẻ ghi lưu trữ: Văn học

CON VỀ BÊN NGƯỜI - Tâm Phong

Thơ 15/05/2024 10:35:03

CON VỀ BÊN NGƯỜI – Tâm Phong

Thơ 15-05-2024 10:35:03

Đại đức Thích Đạo Pháp bút danh Tâm Phong hiện đang tu học tại Thiền Viện Vạn Hạnh, 750 Nguyễn Kiệm, F4. quận Phú Nhuận, Tp. HCM
98765559 lượt xem 0 Bình luận