Thẻ ghi lưu trữ: vườn thiền

Phép thiền định cô đọng dựa vào hơi thở

Story 29/04/2024 06:08:15

Phép thiền định cô đọng dựa vào hơi thở

Story 29-04-2024 06:08:15

Thật ra không riêng gì Phật giáo Theravada mà hầu hết tất cả các học phái và tông phái Phật giáo khác đều thực thi phép thiền định Vipassana, bởi vì đây là phương tiện căn bản và chủ yếu nhất trong việc tu tập của toàn bộ Phật giáo nói chung, tuy rằng nội dung và phương pháp giữa các học phái và tông phái về phép thiền định này không hoàn toàn thống nhất với nhau.
21 lượt xem 0 Bình luận

Pháp thiền quán Trân trọng Tri ân

Triết lý kinh doanh 29/04/2024 06:05:16

Pháp thiền quán Trân trọng Tri ân

Triết lý kinh doanh 29-04-2024 06:05:16

Bằng cách hòa nhập vào bản thân, chúng ta có thể tìm hiểu mình là ai và tại sao lại đang sống trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta có thể giảm bớt tự mãn bằng cách quán chiếu những hoạt động, trò chơi bản ngã, chúng ta có thể chú tâm lắng nghe để khám phá tiếng nói thầm kín sâu bên trong nội tâm.
18 lượt xem 0 Bình luận