Kinh Bách Dụ : Vào biển tìm trầm hương

Ngày đăng: 29/04/2024 09:17:47

Thuở xưa, có ông trưởng giả vào biển tìm trầm hương. Trải qua mấy năm mới tìm được một xe trầm hương chở về nhà, rồi đem ra chợ bán. Vì giá đắt, nên lâu ngày mà vẫn chưa bán được, ông mệt mỏi, thối chí.

Kinh Bách Dụ : Vào biển tìm trầm hương

Thuở xưa, có ông trưởng giả vào biển tìm trầm hương. Trải qua mấy năm mới tìm được một xe trầm hương chở về nhà, rồi đem ra chợ bán. Vì giá đắt, nên lâu ngày mà vẫn chưa bán được, ông mệt mỏi, thối chí. Bấy giờ, ông thấy người bán than bên cạnh, bán rất nhanh, liền nghĩ: “ Ta nên đốt trầm hương thành than, chắc chắn sẽ bán nhanh hơn”.

Nghĩ thế rồi, ông liền đốt trầm hương thành than rồi đem bán. Quả nhiên bán đắt vô cùng. Nhưng giá trị một xe trầm hương đó lại chưa bằng nửa xe trầm hương.

Lời bàn:

Mẩu chuyện này dụ cho người quê mùa thấy Phật quả cao xa, phải dùng vô lượng phương tiện tinh tấn tu hành, trải qua nhiều kiếp mới đạt được, rồi cho là khó. Cho nên, họ thoái tâm Đại thừa, chỉ cầu quả Thanh văn, chóng thoát sanh tử mà thành a – la- hán.

XEM NHIỀU

22/05/2024 06:42:40

Cách làm bạn với sự lo lắng

Yongey Mingyur Rinpoche là một vị thầy đáng kính và là bậc thầy của dòng Karma Kagyu và Nyingma của Phật giáo Tây Tạng.
22/05/2024 06:41:14

Vấn đáp về thiền Vipassanā với Thiền sư Kim Triệu

Với kinh nghiệm thực chứng, đạo hạnh thanh cao, tư cách khiêm cung bình dị, tràn đầy từ tâm cộng với sự hướng dẫn tận tụy, khéo léo, Ngài đã giúp thiền sinh và Phật tử hưởng nhiều lợi lạc của Giáo Pháp và để lại trong tâm mọi người có...
22/05/2024 06:34:18

Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam cắt băng khánh thành nhà thờ Tổ nghề Hướng Mai và trao bằng khen cho doanh nhân Vũ Thị Mai

Sáng ngày 11/3, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, PGS, TS Nguyễn Trọng Điều - Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam đã cắt băng khánh thành Nhà thờ Tổ nghề Hướng Mai và trao Bằng khen cho doanh nhân Vũ Thị Mai vì đã có thành tích gìn giữ và phát...