• Ấn và Chú của Mật Tông

  Ấn và Chú của Mật Tông

  Những nhà tu hành Mật Tông dùng những Mật Chú trong những trường hợp cần thiết nhất và cũng hạn chế nhất để tránh những tác hại khác. Một trong những loại Mật Chú quan trọng và thông dụng là Mật Chú Đà Ra Ni (Dharani). VAI TRÒ CỦA VIỆC “KẾT ẤN” TRONG KHÍ CÔNG
 • Thanh minh – ‘Đạp thanh’, và ‘Tảo mộ’

  Thanh minh – ‘Đạp thanh’, và ‘Tảo mộ’

  Nhắc đến tiết Thanh Minh, có lẽ người Việt Nam ít ai không biết đến câu Kiều Thanh Minh trong tiết tháng ba/Lễ là Tảo mộ, hội là Đạp thanh. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu chính xác về thanh minh, đạp thanh, và tảo mộ, kể cả các nhà biên soạn từ điển
 • Chuyện vua Minh Mạng với những lần ghé Chùa Thiên Mụ

  Chuyện vua Minh Mạng với những lần ghé Chùa Thiên Mụ

  Minh Mạng là vị vua thứ hai của vương triều Nguyễn, giữ ngôi từ năm 1820 đến năm 1840. Ông nổi tiếng thông minh giỏi giang, quyết đoán và siêng năng. Ở mọi lĩnh vực của đất nước từ nội trị đến ngoại giao đều có dấu ấn trị vì của nhà vua. Đại Nam
 • Tịnh độ đích thực

  Tịnh độ đích thực

  Nếu tâm ta thanh tịnh, thì ta ở đâu là Tịnh độ có mặt ở đó, và nếu tâm ta không thanh tịnh thì ta ở đâu là uế độ có mặt ở đó. Ta nói “đây là Tịnh độ” và một người khác lại nói “kia là Tịnh độ”. Tất cả chúng ta đều
 • Nguyên nhân Đức Phật chế Giới Luật

  Nguyên nhân Đức Phật chế Giới Luật

  Giới luật bao hàm một ý nghĩa cực trọng. Những qui luật này, sau khi Phật nhập Niết bàn được các hàng Thánh đệ tử của Ngài đọc tụng, biên chép thành hệ thống và trở thành một trong tam tạng Giáo điển. Đó là Luật Tạng. Qua lịch sử Phật giáo, cũng như sự

Lịch việt