• Bố thí thuốc đời đời không bệnh tật

  Lúc bấy giờ, Bạc-câu-la là một người nghèo khổ thấy tì-kheo bệnh liền dâng một quả ha-lê-lặc, tì- kheo uống xong liền hết bệnh. Do nhân bố thí này mà chín mươi mốt kiếp được sinh vào cõi trời, cõi người hưởng phúc sung sướng, chưa từng bệnh tật. Kinh Phó Pháp Tạng ghi: Vào
  Xem tiếp
 • Thông báo về Đại lễ Kỳ siêu thường niên tại Quảng Hương Già Lam

  Kính thưa quý vị Phật tử, Hàng năm cứ đến trung tuần tháng Mười âm lịch, tu viện Quảng Hương Già Lam tổ chức Đại lễ kỳ siêu vào ngày 13, 14 và 15, để tưởng niệm các bậc tiền hiền, phụng tiến chư vị hương linh ký tự và ký cốt phụng thờ tại bổn viện, thể hiện lòng biết ơn báo ơn của người con Phật, nguyện cầu âm siêu dương thái. Đại lễ kỳ siêu năm nay vẫn được tiến hành như thường lệ, ngoài những mục đích nói trên, còn nhằm tưởng niệm kỳ siêu tất cả bịnh nhân không may qua đời trong đại dịch Covid-19 trên Tổ quốc chúng ta và toàn thế giới.
  Xem tiếp
 • Sanh thân, Báo thân và Pháp thân Phật

  Đức Phật cũng khởi đầu tu hành với sanh thân. Trải qua vô số kiếp, Ngài xả thân hành Bồ-tát đạo, tu tạo phước đức trí tuệ hoàn toàn đầy đủ, kết thành Báo thân viên mãn. Từ Báo thân viên mãn, Đức Phật dùng vốn quý giá này để chi phối toàn bộ các
  Xem tiếp
 • Cảm niệm ngày Phật thành đạo

  Ngày Phật Thành Đạo là dấu ấn quan trọng trong lịch sử nhân loại, là sự ra đời của đạo Phật, sự ra đời của những con người mang theo thông điệp hòa bình, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức xã hội với chất liệu từ bi hỷ xả, nhằm giúp cho con
  Xem tiếp
 • Nữ giới dưới góc nhìn của Phật giáo qua Kinh văn và Giới luật

  Người phụ nữ được Đức Phật và Phật pháp, được giới luật và được cộng đồng Tăng-già bảo vệ, khích lệ, tin tưởng. Từ đó, họ có thể vững tin vào cộng đồng Tăng-già là cộng đồng rộng lớn về số lượng, về sự tu tập và truyền bá Chánh pháp của Đức Phật. I.
  Xem tiếp

Lịch việt