Thẻ ghi lưu trữ: Câu chuyện doanh nghiệp

Nữ doanh nhân Phạm Thị Hồng Vân: NHƯ ÁNG MÂY HỒNG

Đoá hoa vô ưu 03/06/2024 22:42:15

Nữ doanh nhân Phạm Thị Hồng Vân: NHƯ ÁNG MÂY HỒNG

Đoá hoa vô ưu 03-06-2024 22:42:15

Chị to cao, sắc diện chắc nịch như đàn ông. Tiếp xúc rồi mới thấy cả một trời yếu đuối song song với sự quyết đoán, như hai con người trong một hình vóc. Tính bao đồng khiến chị bao lần hụt hẫng vì giúp sai chỗ sai người. Nhưng tật đâu vào đấy, lại băm bổ khi biết việc cần phải ra tay. Như Trương Phi, khi bực bội nói xả như đổ rác, xong lại cười tít nói thôi kệ, tối vẫn ngủ ngon. Chị đó - doanh nhân Phạm Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐTV Công ty Hoàng Linh Biotech.   
46576805 lượt xem 0 Bình luận

Tiến sỹ NGUYỄN MẠNH HÙNG- CT HĐQT Thái Hà Books: CHIA SẺ THÀNH CÔNG- ĐỂ THÀNH CÔNG HƠN NỮA

Câu chuyện doanh nghiệp 03/06/2024 22:30:42

Tiến sỹ NGUYỄN MẠNH HÙNG- CT HĐQT Thái Hà Books: CHIA SẺ THÀNH CÔNG- ĐỂ THÀNH CÔNG HƠN NỮA

Câu chuyện doanh nghiệp 03-06-2024 22:30:42

Từ khi Đức Phật còn tại thế, trên con đường hóa đạo, Ngài đã từng độ cho những doanh nhân, người hiền triết. Họ đã giác ngộ, quy y và trở thành những vị Phật, Bồ tát, mang tâm lực, vật lực cống hiến cho đạo pháp. Điển hình như ngài Cấp Cô Độc. Trong suốt mấy ngàn năm tồn tại, ánh sáng của đạo pháp đã soi sáng cho biết bao doanh nhân Phật tử như vậy, để họ trở thành những doanh nhân tỉnh thức không chỉ biết làm ra của cải vật chất bằng con đường chánh đạo, mà còn biết phụng sự, biết cho đi và có an lạc, hạnh phúc từ chính sự cho đi ấy…
35468849 lượt xem 0 Bình luận