Thẻ ghi lưu trữ: diễn đàn

Nhận diện âm mưu lợi dụng 'hiện tượng Thích Minh Tuệ'

Tin nổi bật 01/06/2024 14:35:17

Nhận diện âm mưu lợi dụng ‘hiện tượng Thích Minh Tuệ’

Tin nổi bật 01-06-2024 14:35:17

Lợi dụng hình ảnh một người bộ hành 'tập học Phật' để gieo rắc những thông tin phỉ báng, công kích Giáo hội Phật giáo và các nhà tu hành Phật giáo, gây mất niềm tin của nhân dân, phật tử, phá hoại Phật pháp, gây chia rẽ giữa các tôn giáo, chống phá chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta. Đó là những biến tướng nguy hiểm từ những ồn ào liên quan đến 'hiện tượng Thích Minh Tuệ', cần phải được nhận diện và ngăn chặn.
5489858146 lượt xem 0 Bình luận

ĐỨC PHẬT CŨNG SẼ DÙNG ĐẾN "TIỀN"

Sự kiện - vấn đề 31/05/2024 21:35:01