30/04/2024

Kinh Nhiếp phục tham dục

Kinh tuy chỉ có sáu bài kệ, nhưng rất hay và rất đầy đủ. Đối tượng của tham dục là giàu sang, quyền lực, danh vọng và sắc dục. Chạy theo những đối tượng ấy ta có thể làm cho thân và tâm bệ rạc.
30/04/2024

Kinh chấm dứt tranh cãi

Kinh này nói về thái độ độc quyền về chân lý và những tai hại do thái độ ấy gây ra. Khi ta tin rằng cái thấy của ta là chân lý thì ta cũng tin rằng con đường ta đi là con đường duy nhất đưa tới chân lý. Đây là gốc rễ của độc tài, của bạo...
30/04/2024

Kinh A Nậu La Độ

Đây là những điều mà tôi đã được nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Trùng Các, trong rừng Đại Lâm, không xa thành phố Tỳ Xá Ly. Lúc bấy giờ đại đức A Nậu La Độ đang cư trú tại một cái am trong rừng, không xa nơi Bụt ở.
29/04/2024

Đêm thành đạo thiêng liêng

Từ khi xuất gia, thái tử Tất Đạt Đa đã bắt đầu tìm cầu chân lý qua nhiều vị Đạo sư lỗi lạc, dù đã chứng được những mức Định cao siêu, nhưng Ngài biết đây chưa phải là chân lý tột cùng, chưa phải là Giải thoát. Chính vì vậy, Ngài đã tự...
29/04/2024

Đức Phật có giấu gì không truyền dạy lại?

Người ta không thấy một tôn giáo nào khác có tự do tư tưởng như Phật giáo. Sự tự do này thật cần thiết, vì theo đức Phật, sự giải thoát của con người tùy thuộc vào chính trực nhận chân lý, chứ không phải vào ân huệ của một thần linh hay một...
29/04/2024

Năm điều khác thường ở Đức Phật

Đức Phật là đấng Từ Phụ nên chúng ta đều tỏ lòng kính mộ. Để ứng dụng tâm niệm kính mộ trong việc tu tập hành trì đạo pháp, người con Phật cần am tường năm điều khác thường ở Đức Phật để sớm viên mãn đạo hạnh, noi gương đấng Từ...
29/04/2024

Đất nước Sakya xinh đẹp

Thế kỉ thứ VI Trước Công Nguyên, lục địa Ấn Độ bao gồm nhiều quốc gia: Phía Bắc có một vương quốc rộng lớn tên là Kosala (Kiều Tát La), vua trị vì là Maha Kosala ( Đại Kiều Tát La), thủ đô là Savatthi (Xá Vệ).
29/04/2024

Người tu và Danh vọng

Nếu để lao vào cuộc đời này với mục tiêu có được những danh vọng, sự tôn kính và cúng dường thì dù những việc làm phật sự, hoằng pháp lợi sinh kia mang ý nghĩa cao cả bao nhiêu đi nữa cũng là vô ích, vì nó đưa đẩy người tu ấy vào đường...
29/04/2024

Cảm tính dưới góc nhìn tâm lý và Phật giáo

Ngày nay, con người ta thường hay rơi vào những quan niệm đúng sai, đẹp xấu, hay dở và miệt mài tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình, con người dường như không có lối ra và không tìm được sự đồng nhất nào bởi chính những quan niệm thuộc...
29/04/2024

Câu chuyện có thật về sự chủ động tái sinh

Khoảng một ngàn năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, giáo pháp ngày càng phát triển trong giới trí thức Ấn Độ. Một trong những luận sư xuất sắc thời đó là Chandra, người vừa có cái thư thả của bậc giác ngộ, lại có cái tài hùng biện và lý luận...
29/04/2024

Dưới cội cây bồ đề

Sau khi Thái tử Siddhartha (Sĩ-đạt-ta) rời khỏi hoàng cung, ngài đã quyết tâm khám phá ý nghĩa của kiếp người. Thái tử học với các vị thầy giỏi nhất thời bấy giờ, và ngài sống một cuộc sống khó khăn của một nhà khổ hạnh.
29/04/2024

Phụng dưỡng cha mẹ đúng pháp

“Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Rồi Bà la môn Màtaposaka đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp, sau đó tôi nuôi dưỡng mẹ cha. Thưa Tôn giả Gotama, tôi làm như vậy có đúng trách nhiệm...
29/04/2024

Khéo nghĩ đời sẽ nhẹ nhàng hơn

Các hiện tượng tự nhiên và xã hội cứ thiên biến vạn hóa liên tục xảy ra xung quanh ta mọi nơi mọi lúc tạo ra muôn màu muôn vẻ của cuộc sống. Hiện tượng thì khách quan, độc lập, riêng biệt mà nhận thức chủ quan của mỗi người về hiện tượng...
29/04/2024

Thoát khổ, thoát luân hồi

Cuộc sống của con người quay cuồng, xoay mòng như một con quay, tất bật, chạy ngược chạy xuôi, hối hả, mệt nhọc, bơ phờ đến tắt thở! Hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì chồng chất.