Thẻ ghi lưu trữ: điêu khắc

Điêu khắc tượng Phật, kinh Pháp Hoa trên vỏ ốc Trường Sa xác lập kỷ lục Việt Nam

Di sản văn hoá 29/04/2024 06:36:44