Thẻ ghi lưu trữ: Đức Phật dạy

Thế nào là rộng duyên lành?

Vườn Tâm 28/04/2024 16:06:24

Thế nào là rộng duyên lành?

Vườn Tâm 28-04-2024 16:06:24

Duyên có nghĩa là quan hệ. Xây dựng mối quan hệ là gieo duyên. Hai bên từng có mối quan hệ qua lại gọi là hữu duyên (có duyên với nhau). Có mối quan hệ lợi ích cho nhau, gọi là thiện duyên (duyên lành). Mối quan hệ không dính đến dục vọng cá nhân,
16 lượt xem 0 Bình luận

Ái dục là cội gốc đi trong luân hồi sanh tử

Bồ đề tâm 28/04/2024 15:52:57