Thẻ ghi lưu trữ: hiểu về nguồn cội

Ý nghĩa Phật đản PL.2568 - DL.2024: Đức Thế Tôn - Bậc trí hạnh viên mãn

Triết lý Đạo Phật trong kinh doanh 04/05/2024 09:00:28

Đức Phật đản sanh trong từng sát-na tâm của con người

Triết lý Đạo Phật trong kinh doanh 29/04/2024 23:53:04

Đức Phật đản sanh trong từng sát-na tâm của con người

Triết lý Đạo Phật trong kinh doanh 29-04-2024 23:53:04

Chúng sanh nào nghĩ đến Phật, thì Phật sẽ xuất hiện vào tâm họ, Ngài hóa giải phiền não trần lao của họ, làm cho họ được an vui giải thoát trong nhứt thời. Chính lúc nhận được lực tác động của Phật mà tâm họ trở thành thanh tịnh giải thoát, thì ngay niệm tâm thanh tịnh đó, họ được coi là Phật.
18 lượt xem 0 Bình luận

Đời sống hằng ngày của Đức Phật được diễn ra như thế nào?

Triết lý Đạo Phật trong kinh doanh 29/04/2024 23:50:17

Đời sống hằng ngày của Đức Phật được diễn ra như thế nào?

Triết lý Đạo Phật trong kinh doanh 29-04-2024 23:50:17

Đời sống của Đức Phật bên trong là tham thiền nhập định và chứng nghiệm hạnh phúc Niết-Bàn, còn bên ngoài là phục vụ vị tha, nâng đỡ phẩm hạnh của chúng sanh trong khắp thế gian. Chính Ngài được tự giác, Ngài tận lực cố gắng để giác ngộ người khác và dẫn dắt chúng sanh ra khỏi vòng phiền não của đời sống.
18 lượt xem 0 Bình luận

Như Lai là bậc “Nói gì thì làm vậy, làm gì thời nói vậy”

Triết lý Đạo Phật trong kinh doanh 29/04/2024 23:46:02

Bốn lần kết tập kinh điển là thời kỳ nào ?

Triết lý Đạo Phật trong kinh doanh 29/04/2024 23:10:44

Bốn lần kết tập kinh điển là thời kỳ nào ?

Triết lý Đạo Phật trong kinh doanh 29-04-2024 23:10:44

Đại hội kết tập kinh điển Phật giáo do các chư Đại Trưởng Lão kết tập lưu lại những gì Đức Phật đã thuyết giảng. Trong số những Tỳ-kheo nhiệt tâm, có năng lực, có trí nhớ lâu, có thể nhắc lại nguyên văn những gì Đức Phật đã thuyết giảng đó là Tôn giả Ananda, người em họ của Đức Phật và người được chọn làm thị giả thân cận Đức Phật trong suốt 25 năm cuối đời của Ngài. Ngài Ananda rất thông minh và có khả năng ghi nhớ bất cứ những gì mà thầy đã nghe nói.
23 lượt xem 0 Bình luận

Ngu si và vô minh

Triết lý Đạo Phật trong kinh doanh 29/04/2024 23:08:07

Thiện thần bảo vệ người giữ giới

Triết lý Đạo Phật trong kinh doanh 29/04/2024 22:52:02

Thiện thần bảo vệ người giữ giới

Triết lý Đạo Phật trong kinh doanh 29-04-2024 22:52:02

Ngày xửa ngày xưa, ở một nước kia, nhà vua bắt buộc nhân dân phải giữ năm giới. Một người bạn ở nước khác về chơi, vô tình đem một chai rượu biểu Lam Xoa. Lam Xoa nể bạn, cùng nhau ăn uống. Tại vách mạch rừng đem chuyện đến vua. Lam Xoa bị trục xuất ra khỏi nước.
20 lượt xem 0 Bình luận

Lý giải về hoàng hậu Ma Da - người mẹ đặc biệt nhất thế gian

Triết lý Đạo Phật trong kinh doanh 29/04/2024 22:27:40

Nhìn lại tiến trình tu chứng bền bỉ, hướng thượng trong đêm Phật thành đạo

Triết lý Đạo Phật trong kinh doanh 29/04/2024 09:41:23

Tám tướng thị hiện của Đức Thế Tôn

Triết lý Đạo Phật trong kinh doanh 29/04/2024 09:37:45

Hoàn cảnh nào cũng gắng tu

Triết lý Đạo Phật trong kinh doanh 29/04/2024 07:09:35

Hoàn cảnh nào cũng gắng tu

Triết lý Đạo Phật trong kinh doanh 29-04-2024 07:09:35

Người đời, khi còn trẻ tuổi và khỏe mạnh thì không ai nghĩ đến việc tu hành, họ chờ đến khi già yếu, bệnh hoạn hoặc đau khổ thì mới lo tu. Nhưng khi già yếu, bệnh hoạn thì đâu còn hơi sức nào mà tu, và khi đau khổ quá thì đâu còn tâm trí nào mà nghĩ đến Phật Pháp.
17 lượt xem 0 Bình luận