Thẻ ghi lưu trữ: Kinh Bách Dụ

Kinh Bách Dụ : Vào biển tìm trầm hương

Văn hóa 29/04/2024 09:17:47

Kinh Bách Dụ : Vào biển tìm trầm hương

Văn hóa 29-04-2024 09:17:47

Thuở xưa, có ông trưởng giả vào biển tìm trầm hương. Trải qua mấy năm mới tìm được một xe trầm hương chở về nhà, rồi đem ra chợ bán. Vì giá đắt, nên lâu ngày mà vẫn chưa bán được, ông mệt mỏi, thối chí.
17 lượt xem 0 Bình luận