Thẻ ghi lưu trữ: ngày ngày nhớ phật

Bóng Thầy giữa cõi sắc không

Văn hoá doanh nghiệp 30/04/2024 00:08:35

Hành trạng Thiền sư Vô Ngôn Thông

Di sản văn hoá 30/04/2024 00:06:14

Người tu và Danh vọng

Tin nổi bật 29/04/2024 23:15:24

Người tu và Danh vọng

Tin nổi bật 29-04-2024 23:15:24

Nếu để lao vào cuộc đời này với mục tiêu có được những danh vọng, sự tôn kính và cúng dường thì dù những việc làm phật sự, hoằng pháp lợi sinh kia mang ý nghĩa cao cả bao nhiêu đi nữa cũng là vô ích, vì nó đưa đẩy người tu ấy vào đường danh lợi khác gì thế gian...
16 lượt xem 0 Bình luận

Người xuất gia không chê trách lẫn nhau là tôn trọng diệu pháp

Sống đẹp hơn mỗi ngày 29/04/2024 23:05:37

Niệm ân Đức Phật

Lời Phật dạy 29/04/2024 22:36:57

Niệm ân Đức Phật

Lời Phật dạy 29-04-2024 22:36:57

Người có duyên với pháp môn niệm Phật, trì kinh hay toạ thiền thì tự mình phát huy và tinh tấn. Không nên chê bai hoặc thành kiến với những người đang thực hành pháp môn tu khác, điều quan trọng là tự kiểm lỗi mình, tự soi sáng lại mình, tự nỗ lực tu cho chính mình.
19 lượt xem 0 Bình luận

Đức Phật đi giữa dòng đời

Lời Phật dạy 29/04/2024 22:33:29

Đức Phật đi giữa dòng đời

Lời Phật dạy 29-04-2024 22:33:29

Ngay sau khi thành tựu đạo giải thoát, Đức Phật làm một vị Khất sĩ, rày đây mai đó, như cánh chim bạt gió đem niềm an vui đến cho mọi người khắp nơi thuộc khu vực Bắc Ấn. Tiếng chuông pháp gióng đến đâu, người người tỉnh ngộ hồi tâm hướng thượng đến đó.
15 lượt xem 0 Bình luận

Hòa thượng Nhất Cú

Lời Phật dạy 29/04/2024 22:31:13

Hòa thượng Nhất Cú

Lời Phật dạy 29-04-2024 22:31:13

Thời Phật còn tại thế, có một vị lão tăng ẩn cư trong rừng sâu, người ta gọi ngài là Hòa thượng Nhất Cú vì ngài chỉ biết độc nhất một câu kệ. Ðó là: “Sa môn nào với tư tưởng thanh cao, tinh tấn luyện mình trong sự yên lặng thì vị ấy sẽ được an tịnh, thông suốt và không còn phiền não".
16 lượt xem 0 Bình luận

Đức Phật bên trong

Lời Phật dạy 29/04/2024 22:29:31

Đức Phật bên trong

Lời Phật dạy 29-04-2024 22:29:31

Đức Phật có so sánh cái đau ở thân cũng giống với người bị bắn một mũi tên. Và chúng ta thường cộng thêm vào cái đau ở thân ấy bằng nỗi đau của tâm (sự khó chịu, thù hận, than van, trách móc...)
19 lượt xem 0 Bình luận