Thẻ ghi lưu trữ: PHẬT GIÁO

Gương hiếu hạnh của Hòa thượng Cua, một nhân vật có thật trong lịch sử Phật giáo Việt Nam

Tin nổi bật 29/04/2024 09:49:17

Gương hiếu hạnh của Hòa thượng Cua, một nhân vật có thật trong lịch sử Phật giáo Việt Nam

Tin nổi bật 29-04-2024 09:49:17

Ngài trong lòng mọi người, đẹp đẽ chói ngời muôn thuở, không phải là hình ảnh của vị Thiền sư, càng không phải của một tu sĩ được vua ban chức Ngự Tiền Chi Quân và áo gấm. Đó là hình ảnh của một bậc chân tu tốt đời sáng đạo, lo tròn chữ hiếu với mẹ già một cách vượt thường đầy trí tuệ.
12 lượt xem 0 Bình luận

Thế nào là rộng duyên lành?

Triết lý kinh doanh 28/04/2024 16:06:24

Thế nào là rộng duyên lành?

Triết lý kinh doanh 28-04-2024 16:06:24

Duyên có nghĩa là quan hệ. Xây dựng mối quan hệ là gieo duyên. Hai bên từng có mối quan hệ qua lại gọi là hữu duyên (có duyên với nhau). Có mối quan hệ lợi ích cho nhau, gọi là thiện duyên (duyên lành). Mối quan hệ không dính đến dục vọng cá nhân,
16 lượt xem 0 Bình luận