Thẻ ghi lưu trữ: Thông báo

Lớp bồi dưỡng kiến thức UNESCO về Phát triển Khoa học, Công nghệ và Giáo dục theo tinh thần của UNESCO

Thông báo 26/05/2024 16:19:05

Lớp bồi dưỡng kiến thức UNESCO về Phát triển Khoa học, Công nghệ và Giáo dục theo tinh thần của UNESCO

Thông báo 26-05-2024 16:19:05

Ngày 26/05/2024, Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục ISED phối hợp cùng Trung tâm UNESCO Khoa học, Công nghệ và Tư vấn đầu tư phát triển đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức UNESCO về Phát triển Khoa học, Công nghệ và Giáo dục theo tinh thần của UNESCO.
99393 lượt xem 0 Bình luận