Thẻ ghi lưu trữ: làm theo lời phật dạy

“Phước đức” và “công đức” khác nhau như thế nào?

Tin nổi bật 30/04/2024 00:50:55

Phụng dưỡng cha mẹ đúng pháp

Tin nổi bật 29/04/2024 22:20:43

Phụng dưỡng cha mẹ đúng pháp

Tin nổi bật 29-04-2024 22:20:43

“Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Rồi Bà la môn Màtaposaka đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp, sau đó tôi nuôi dưỡng mẹ cha. Thưa Tôn giả Gotama, tôi làm như vậy có đúng trách nhiệm không?
12 lượt xem 0 Bình luận