Thẻ ghi lưu trữ: Vấn đề

Sau cơn mưa trời lại sáng

Văn hoá nghệ thuật 01/06/2024 09:51:28

"THỢ TU" SAO "SÂN SI" VẬY?

Sự kiện - vấn đề 31/05/2024 21:27:11

“THỢ TU” SAO “SÂN SI” VẬY?

Sự kiện - vấn đề 31-05-2024 21:27:11

(Kèm dẫn chứng hiện tại không phải thời Mạt pháp. Ai có nhã hứng xin thiểu gia thính sát. Nội dung rất dài với hơn 4100 chữ, dùng hành văn phản biện, luận điểm được viện dẫn Thánh điển để đối chiếu. Chi tiết cụ thể ở phần bình luận của chính chủ. Trân trọng!)
78841837 lượt xem 0 Bình luận