Đạo diễn Điệp Văn thực hiện phim về cố Hòa thượng Thích Tâm Hoàn