Tượng Bồ Tát Di Lặc trên núi Bà Đen – kỳ quan từ đá sa thạch