Thẻ ghi lưu trữ: Triết lý kinh doanh

Lời Phật dạy trong kinh doanh

Triết lý kinh doanh 11/06/2024 15:13:18

Lời Phật dạy trong kinh doanh

Triết lý kinh doanh 11-06-2024 15:13:18

Kinh doanh là việc đã có tự ngàn xưa- Cũng tự ngàn xưa, Đức Phật đã có những lời dạy thấu đáo về đạo đức trong kinh doanh. Những lời Phật dạy trong kinh doanh có thể được ứng dụng trong xã hội ngày nay không, hiểu và thực hành lời Phật dạy thế nào cho đúng?
46576906 lượt xem 0 Bình luận

Phật Giáo và Kinh Doanh

Triết lý kinh doanh 11/06/2024 15:06:53

Phật Giáo và Kinh Doanh

Triết lý kinh doanh 11-06-2024 15:06:53

Trong kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt (Trường Bộ Kinh), đức Phật đã trình bày trách nhiệm và bổn phận tương quan để điều chỉnh các mối liên hệ gần gủi nhất của chúng ta, bao gồm giữa người chủ và người làm công- trrong bối cảnh xã hội ngày nay, cũng có thể bao hàm cả chủ lao động và người lao động.
657689898778 lượt xem 0 Bình luận

Doanh nhân học được gì từ Phật pháp?

Triết lý kinh doanh 11/06/2024 14:59:48

Doanh nhân học được gì từ Phật pháp?

Triết lý kinh doanh 11-06-2024 14:59:48

Doanh nhân sẽ học được gì từ Phật pháp và Phật pháp có cần thiết hay không khi chỉ hướng đến trí tuệ giải thoát mà xa lìa những tham vọng trần gian? Phật pháp có thể đem lại những hiệu quả cụ thể mà doanh nhân cần hay không?
13 lượt xem 0 Bình luận

NGHIÊN CỨU LỜI PHẬT DẠY VỀ KINH DOANH TRONG MỘT SỐ BÀI KINH CỦA KINH TẠNG PALI

Triết lý kinh doanh 11/06/2024 14:56:40

NGHIÊN CỨU LỜI PHẬT DẠY VỀ KINH DOANH TRONG MỘT SỐ BÀI KINH CỦA KINH TẠNG PALI

Triết lý kinh doanh 11-06-2024 14:56:40

Tóm tắt: Việc buôn bán, kinh doanh của cư sĩ tại gia trong Phật giáo là một nghề chân chính. Thông qua trích dẫn một số kinh điển trong kinh tạng Pali, tác giả trình bày những nội dung Đức Phật đã giảng dạy nhằm duy trì nghề nghiệp chân chính cho hàng cư sĩ – một trong tứ chúng. Người cư sĩ cần vun bồi thiện nghiệp, tránh những cám dỗ và luôn nhớ học tập lời Phật dạy để công việc kinh doanh, đời sống tinh thần được tinh tấn trên đạo lộ giải thoát.
5657506 lượt xem 0 Bình luận

Đạo đức kinh doanh theo Phật giáo 30/03/2016 18:01

Triết lý kinh doanh 11/06/2024 14:54:33

Đạo đức kinh doanh theo Phật giáo 30/03/2016 18:01

Triết lý kinh doanh 11-06-2024 14:54:33

Kinh doanh là một trong những nghề được nhiều người cho rằng dễ làm giàu. Kinh doanh đã có từ ngàn xưa với hình thức trao đổi vật dụng. Khi xã hội phát triển, nhu cầu tiêu dùng càng nhiều thì hình thức buôn bán càng đa dạng và mở rộng ra nhiều quốc gia.
657890987667 lượt xem 0 Bình luận

Triết lý Duyên khởi xây dựng đạo đức Phật giáo trong kinh doanh (TT Thích Phước Đạt)

Triết lý kinh doanh 11/06/2024 14:50:32

TRIẾT LÝ PHẬT GIÁO CHO DOANH NHÂN TRONG KINH DOANH

Triết lý kinh doanh 11/06/2024 14:46:17

TRIẾT LÝ PHẬT GIÁO CHO DOANH NHÂN TRONG KINH DOANH

Triết lý kinh doanh 11-06-2024 14:46:17

Mở đầu: Nhà Phật luôn chú trọng đến sự nuôi dưỡng đời sống tinh thần (nội tại) tránh xa sự đắm nhiễm vào vật chất nếu người đó muốn đi đến hạnh phúc. Từ cơ sở đó, một số nhà duy vật chưa tường tận được ý nghĩa trên đã cho rằng Phật giáo có
457689907878 lượt xem 0 Bình luận

Áp dụng lời dạy của Đức Phật trong kinh doanh để xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững

Triết lý kinh doanh 11/06/2024 14:42:10

Áp dụng lời dạy của Đức Phật trong kinh doanh để xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững

Triết lý kinh doanh 11-06-2024 14:42:10

Với giáo pháp lợi lạc cho con người, đạo Phật đã tồn tại và phát triển qua suốt hơn 25 thế kỷ và càng ngày lời dạy của Đức Phật càng tỏa sáng, chỉ lối đưa đường cho con người sống hạnh phúc, phát triển và hòa bình. Một số doanh nghiệp tại Việt Nam đã sớm ứng dụng tư duy đạo Phật vào kinh doanh, qua đó nâng cao hiệu qua hoạt động và hướng tới phát triển bền vững.
4657894 lượt xem 0 Bình luận

HÀI HÒA VÀ HẠNH PHÚC: MỤC ĐÍCH HƯỚNG ĐẾN CỦA KINH TẾ PHẬT GIÁO

Triết lý kinh doanh 04/06/2024 13:55:13

HÀI HÒA VÀ HẠNH PHÚC: MỤC ĐÍCH HƯỚNG ĐẾN CỦA KINH TẾ PHẬT GIÁO

Triết lý kinh doanh 04-06-2024 13:55:13

Trong đời sống xã hội, sự tu tập tâm linh thường được xem là đối lập với lĩnh vực kinh tế. Một bên theo đuổi sự an tịnh tâm linh còn một bên theo đuổi những thành tựu vật chất. Phật Giáo vì thế thường bị xem là không đồng hành với hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, căn cứ trên một số kinh Phật, hai giá trị mà hai đối tượng này đang theo đuổi không nhất thiết phải tách biệt, trái lại chúng có thể đan xen hỗ trợ nhau để xây dựng một cộng đồng phồn thịnh và hạnh phúc. Những lời dạy của Đức Phật về vấn đề kinh tế dù cổ xưa nhưng vẫn thể hiện được tính thiết thực và tinh tế, khơi gợi cho chúng ta về cách làm thế nào để cân bằng giữa lợi nhuận kinh tế và lòng từ bi nhân ái để đạt được sự hài hòa và hạnh phúc.
35467931 lượt xem 0 Bình luận